سه‌شنبه, 5 مهر 1401

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۹:۳:۳۵
  • کد خبر : ۱۴۳۱۸۵
بازدید سرپرست مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب

بازدید سرپرست مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 از ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی داراب 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، روز شنبه ۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۰، دكتر محسن بذرافشان سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس از هسته‌های اولیه بذور گندم و جو دیم برداشت شده و در حال برداشت ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب بازدید کرد. وی میزان تولید هسته‌های اولیه بذور گندم و جو دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب را مثبت ارزیابی نمود. پس از بازدید های میدانی، با حضور دکتر بذرافشان، رییس، محققین و همکاران ایستگاه مذکور جلسه ای تشکیل گردید. در جلسه گزارش کامل فعالیت های انجام شده ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب توسط دکتر رجایی به سمع و نظر حاضرین رسانده شد. در پایان این نشست پس از ارائه گزارش فعالیت های ایستگاه و مطرح شدن نقطه نظرات حاضرین در جلسه، دکتر بذر افشان قول مساعد دادند که همه خواسته های همکاران آن ایستگاه را پیگیری و در صورت امکان مرتفع سازند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها