نام پایلوت

 پایلوت شیر

معرفی پایلوت

پایلوت شیرتنها پایلوت آموزشی جنوب کشور می باشد این پایلوت قادر به تولید محصولات مختلف لبنی است ظرفیت آن 3تن در روز می باشد.

پتانسیل فعلی پایلوت

اجرای رشته های سنجش مهارت در رشته فراورده های لبنی 

دوره بهره برداران در زمینه انواع محصولات لبنی

پتانسیل آتی پایلوت

تولیدمحصولات لبنی: کره، انواع خامه، انواع پنی، ماست،دوغ،شیر یارانه ای و کشک می باشد.

وسایل و امکانات پایلوت

تانک ذخیره شیر، دستگاه چرن، پاستورازیتور صفحه ای، انواع تانک پروسس، دستگاه پرین پت پنیر، دستگاه بسته بندی و دستگاه بستنی ساز

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0