تلفن های داخلی 

دفترمدیریت : 201  
معاون آموزشی: 101 
روابط عمومی : 108    
آموزش علمی کاربردی:111 
آموزش
ضمن خدمت : 105 
آموزش بهره برداران: 122
آموزش کار و دانش: 114
مخابرات: 211
کتابخانه: 142

خوابگاه دختران: 158
آزمایشگاه دانشجویی : 135 
سالن غذاخوری:138
کتابخانه :142
سایت رایانه :143
دبیرخانه:251
ماشین نویسی:252
اموراداری:253
مهمانسرا:136
پایلوت:
نگهبانی :110
طرح وبرنامه :210
امورمالی:209
کارو دانش :114
پشتیبانی :208


ارتباط با مدیر روابط عمومی :     
jorenoosh@yahoo.com                                               
تلفن داخلی:  120ارتباط با مدیرپورتال : 
 
   
           
nargeshojati92@gmail.com  

 تلفن داخلی : 141            
   
                                                                                             


آدرس پستی مرکز 
:

   
    

شیراز - بلوارمدرس - خیابان جانبازان - سمت چپ اولین فرعی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارسکدپستی :   7155863511   صندوق پستی:    617-71555  

آدرس پست الکترونیکی     Ece_edu_fars@areeo.ir     (دریافت توسط دبیرخانه)

آدرس سایتhttp://fars.areeo.ac.ir 
آدرس واحدهای آموزشی تابعه :

واحد آموزش کشاورزی مرودشت: مرودشت - پل شهدای گمنام( پل خان )- 30 کیلومتری جاده سددرود زن - واحد آموزش کشاورزی مرودشت
تلفن و فاکس:      93 -43452390


واحد آموزش کشاورزی علی آبادکمین: شهرستان پاسارگاد- سعادت شهر- علی آبادکمین
تلفن و فاکس:     2-43585151


واحد آموزش کشاورزی جهرم: شهرستان جهرم - خیابان شهید محبی- بعد از ترمینال مسافربری
تلفن و فاکس:     3331179-0791آدرس ایستگاه های تحقیقاتی :

ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان:
زرقان - بلوار شهید بخشنده - کدپستی: 7341653111
 فاکس:32622471
 تلفن: 32622432


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیریز:
نیریز - کیلومت 5 جاده نیریز -سیرجان- نرسیده به پادگان قدس - اول ورودی روستای ده فاضل 
تلفن و فاکس:5619008


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید:
 
 
شهرستان اقلید - بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان ولیعصر - صندوق پستی    175-73815
تلفن و فاکس:   07144535974


ایستگاه تحقیقات ذخایر توارثی گیاهی میان جنگل فسا: 

تلفن و فاکس:


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ممسنی: 
تلفن و فاکس:


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کازرون : 
تلفن و فاکس:


ایستگاه تحقیقات آبخوانداری کوثر فسا : 
تلفن و فاکس:


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب: 
تلفن و فاکس:53610240


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان:
شرق شهرک فرهنگیان -
تلفن :53221560
فاکس: 53228515


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم:
کیلومتر 3 جاده قیر وکارزین - صندوق پستی 331- 7418814165
تلفن و فاکس:54264400


ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فیروزآباد: 
تلفن و فاکس:
تلفن های مستقیم مرکز


 

 


 
کدشهر:
071

فاکس:
37206376  

مخابرات مرکز:

37204080
37203010

37209391
37209392
37235155
37235153
37233931
37233932

حوزه مدیریت

رئیس ومعاونین:

37209332 
37206332

معاون آموزشی :

 
37209146

مسئولین ادارات:

مسئول امورمالی : 37235156

مسئول اموراداری: 37205464

مسئول طرح وبرنامه:37234361

مسئول پشتیبانی : 37217574


بخشهای متفرقه

خوابگاه پسران: 37205589

خوابگاه دختران: 37233933

شرکت کاوش جویان: 37233935

فروشگاه: 37238152


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0