شنبه, 15 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۸:۱۷:۴۲
  • کد خبر : ۱۳۲۸۹۷
ثبت نشریه فنی با عنوان" دستورالعمل كاربرد دستگاه سبزسنج دستی در گندم"

ثبت نشریه فنی با عنوان" دستورالعمل کاربرد دستگاه سبزسنج دستی در گندم"

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در مورخ 18 آبان ماه 99 با اعلام نجفیان رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر "نشریه فنی تحت عنوان دستورالعمل کاربرد دستگاه سبزسنج دستی در گندم" توسط خانم ها ساریخانی خرمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی و علیخانی مدیر پلاتفرم تحقیقاتی پروژه نظام های گندم بنیان کشور شاغل در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، توسط مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها