شنبه, 15 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۲۲:۲۱:۳۴
  • کد خبر : ۱۳۲۸۱۱
اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی سازگاری و تعیین خواصكمی و كیفی پنج رقم خرما در استان فارس

اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی سازگاری و تعیین خواص کمی وکیفی پنج رقم خرما در استان فارس
 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس حمیدزرگری محقق و عضو هیات علمی این مرکز گفت با توجه به عمر اقتصادی طولانی نخل،هزینه های بالای تغییر رقم و تفاوت قیمت میوه، ارقام مختلف خرما نقشی تعیین کننده در سود دهی سرمایه گذاری نخل کاران دارد. انتخاب و معرفی یک رقم خاص به اطلاعات فراوانی نیازمند است. انتخاب رقم در گیاهان باغی بویژه خرما، به دلیل دوره رشد طولانی و هزینه های بالای آنها دشوارتر از گیاهان زراعی است. به منظور حداکثر بهره وری نخل ها ، کشت ارقام سازگار تجاری و پرظرفیت ضروری است.بنابراین توصیه مناسب  و اصولی ارقام باغی، بویژه نخل خرما که طول عمر ودوره بهره وری اش بیش از۳۰ سال است باید با در نظر گرفتن اولویت سازگاری انجام شود.

با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ، پروژه تحقیقاتی بررسی سازگاری و تعیین خواص کمی وکیفی ۵ رقم خرما در استان فارس شامل مجول،  برحی، تورز،  خاصویی و  شاهانی( شاهد) در مناطق خرماخیز فارس از جمله جهرم اجرا گردید. در این پروژه محصول هر رقم در قالب طرح آماری کشاورزی برداشت و توزین گردید و خواص کمی و کیفی میوه این ارقام اندازه گیری و مورد مقایسه قرار می گیرند و سپس با توجه به مزیت نسبی و تولید اقتصادی، بهترین ارقام جهت کشت به باغداران در استان فارس معرفی خواهند شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها