شنبه, 15 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۶:۴۶:۴۳
  • کد خبر : ۱۳۲۴۷۷
برگزاری جلسه مدیریت سبز  در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس

  برگزاری جلسه مدیریت سبز  در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس               

جلسه کار گروه مدیریت سبز با حضور  هرمزیان، دبیر کار گروه سبز اداره کل محیط زیست استان فارس و مسئولین  مرکز  آقایان شادکام-خزایی-کشاورز-علیپور-جرعه نوش-عباسی-اسکندرنیا-غزنوی از ساعت ۹ روز دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹  در سالن مرحوم زمان نیا برگزار شد،                                                            به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در این نشست موارد زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت:
 عملکرد دستگاه نظارت مدیریت سبز بر اساس قوانین محیط زیست می باشد و تا پایان دی ماه سال جاری جهت نظارت از عملکرد مدیریت سبز در مرکز تحقیقات و آموزش حضور خواهد یافت ،  به جهت معاینه فنی موتورخانه ، در همین راستا بایستی طی مکاتبه با اداره استاندارد نسبت به معرفی شرکت های معتبر اقدام گردد. در پایان جهت گواهی پسماندها، باید با سازمان مدیریت پسماند مکاتبه و همچنین معاینه فنی خودروها انجام و دیگر اقدامات درخصوص مواردی همانند بررسی لامپ های کم مصرف، آبیاری تحت فشار، و دیگر مسائل به جهت بهینه شدن مصرف انرژی، باید در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس صورت پذیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها