پنج‌شنبه, 8 آبان 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۲۱:۴۹:۴۳
  • کد خبر : ۱۳۱۶۹۴
نخستین نشست كارگروه توسعه مدیریت در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس

نخستین نشست کارگروه توسعه مدیریت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

اولین کارگروه توسعه مدیریت ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۹ در سالن مرحوم زمان نیا، با حضور نیکزاد ارزیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس،  زارع رییس، حسینی معاون پشتیبانی و دبیر کارگروه توسعه مدیریت، جرعه نوش رییس برنامه، بودجه و آمار، نعمتی روابط عمومی، شادکام مدیر پشتیبانی و دبیر کارگروه مدیریت سبز، هوشمند از واحد انفورماتیک و عباسی نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس برگزار گردید..

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در اولین نشست کارگروه توسعه مدیریت که به ریاست ابراهیم زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و سایر اعضاء در راستای اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری برگزار شد، رییس جلسه ضمن ایراد سخنانی با تقدیر و تشکر از فعالیت و حضور اعضاء، مطالبی در راستای اهداف کارگروه و اجرای بهتر برنامه ها بیان نمود، در ادامه با توضیحات نیکزاد ارزیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس در موارد مختلف، این جلسه مصوباتی را به جهت اجرایی و عملی شدن  فعالیت کارگروه فوق به شرح زیر داشت: استقرار نظام مدیریت عملکرد، تشکیل کارگروه توسعه مدیریت، رضایت مندی ارباب رجوع و مدیریت سبز که مقرر گردید موارد مصوب پس از تشکیل و اجرایی شدن زیر مجموعه ها، نهایی شده و شروع به فعالیت نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها