چهارشنبه, 9 مهر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۱:۷:۳۱
  • کد خبر : ۱۲۹۷۶۵
نشست كمیته تعیین اساتید برای تدریس موضوعات مختلف دامپروری
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

نشست کمیته تعیین اساتید برای تدریس موضوعات مختلف دامپروری

 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به گزارش روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس کمیته تعیین اساتید در زمینه های پرورش زنبور عسل، پرورش دام سبک و سنگین در روز چهارشنبه  ۱۹ شهریور ۹۹  با حضور آقایان دکتر حمیدیان از اداره کل دامپزشکی، دکتر کریمی رییس بخش تحقیقات علوم دامی، مهندس فربود رییس اداره بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و نمایندگان نیروهای مسلح (ارتش) در سالن مرحوم زمان نیا این مرکز برگزار شد.

 در این نشست ضمن بررسی راه کارها برای آموزش ها در موضوعات ذکر شده و با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ که حتما و قطعا به صورت مجازی(غیر حضوری) برگزار خواهد شد، از ۴  نفر کارکنان وظیفه و کادر نیروهای مسلح توسط اساتید حاضر در این نشست مصاحبه حضوری بعمل آمد که نتایج  تعیین صلاحیت تدریس به صورت مکتوب و رسمی متعاقبا اعلام خواهد شد.

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها