چهارشنبه, 9 مهر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۵۸:۶
  • کد خبر : ۱۲۹۵۵۳
جلسه هم اندیشی و همكاری های آموزشی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس با اداره كل امور عشایر فارس

جلسه هم اندیشی و همکاری های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس با اداره کل امور عشایر فارس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به منظور آشنایی بیشتر، تعامل، بررسی پیشنهادات و انتقادات و آمادگی جهت برگزاری بهتر فعالیت های آموزشی به ویژه آموزش کاردانش و فنی و حرفه ای جلسه هم اندیشی در روز دوشنبه  17 شهریور ماه  ۹۹ تشکیل شد.

 این نشست با حضور آقایان رضا زاده معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش عشایر فارس، بیات مسئول آموزش اداره کل امور عشایر فارس و سرکار خانم نامداری کارشناس آموزش اداره کل امور عشایر فارس و آقایان دکتر بخشی معاون آموزشی، مهندس رحمانی مسئول اداره آموزش های رسمی، دکتر بوستانی رییس و مهندس ترابی کارشناس آموزش واحدآموزشی علی آباد کمین در  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس برگزار شد.

 در این جلسه پیرامون آشنایی با آموزش های رسمی به ویژه آموزش کاردانش و فنی و حرفه ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس و واحد های آموزشی وابسته به جهت هدایت دانش آموزان متوسطه دوم در پایه دهم رشته های تخصصی کشاورزی و دامپروری  بخصوص جذب دانش آموز در رشته های بهداشت دام روستایی و عشایر در واحد علی آباد کمین و همچنین رشته صنایع غذایی مذاکره و برنامه ریزی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها