چهارشنبه, 25 فروردين 1400

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۴:۳۱:۳۱
  • کد خبر : ۱۲۹۲۹۴
برگزاری اولین جلسه كارگروه حقوق شهروندی
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

برگزاری اولین جلسه کارگروه حقوق شهروندی

در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس اولین جلسه کارگروه حقوق شهروندی این مرکز در روز سه شنبه 11 شهریور 99  تشکیل گردید.

نخستین جلسه کارگروه حقوق شهروندی با حضور مسئول کارگروه، مسئول نظارت و ارزشیابی، مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه، نمایندگان معاونت های آموزشی، پشتیبانی و پژوهش و فناوری آغاز بکار نمود.

در ابتدا دکتر جرعه نوش مسئول کارگروه حقوق شهروندی توضیحاتی را در خصوص دلایل تشکیل این کارگروه، وظایف و برنامه های پیش رو ارائه نمود.

در ادامه حاج آقا موسوی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز با اشاره به کتاب رساله الحقوق از امام سجاد (ع) سه حق مهم و اساسی را برشمرد: حق الله که مالکیت مطلق خداوند برجان است، حق النفس که حق خود نسبت به خود و سوم حقوق اجتماعی در ارتباط با فرد و سایر افراد جامعه است و شامل حق حاکمان، معلمان، رعیت، حق والدین، فرزندان و بسیاری از حقوق دیگر بود که ایشان برشمرند. وی در مورد احترام به حقوق ارباب رجوع صحبت کرد که از نوع حقوق انسان نسبت به انسان است. در ادامه آقای دکتر عباسی مسئول نظارت و ارزشیابی مرکز گفت : تمام بحث حقوق شهروندی بر مبنای رضایت مردم است، باید وظایف ما قبل از ورود، حین ورود و بعد از انجام کار معین تعریف شده و مشخص باشد. وی بر لزوم مشخص نمودن وظایف و اجرای مسئولیت ها تاکید نمود.

در پایان عباسی پیرامون مصداق های حقوق شهروندی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس گفت: که باید این مصادیق به طور کامل مشخص و محرز شوند، تا بتوان آنها را توسط مسئولین مربوطه دقیقا مورد پیگیری قرار داد.

  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها