چهارشنبه, 8 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۵:۲۲:۳۶
  • کد خبر : ۱۲۷۷۰۵
نقش موثرآقای دكتر یاسایی و همكاران  در امنیت و سلامت غذایی جامعه
با  نامگذاری رقم ثنا برای لاین گندم آبی دوروم

نقش موثرآقای دکتر یاسایی و همکاران  در امنیت و سلامت غذایی جامعه با  نامگذاری رقم ثنا برای لاین گندم آبی دوروم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس  طی نامه رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از آقای  دکترمحسن یاسایی محقق و رییس بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به واسطه مشارکت موثر در معرفی رقم ثنا تقدیر بعمل آمد.

ویژگی رقم ثنا شامل:  تیپ رشد بهاره، عملکرد دانه مطلوب، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به زنگ زرد و زنگ قهوه ای، مناسب کشت در مناطق معتدل کشور می باشد.  

            

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها