چهارشنبه, 8 بهمن 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۰:۴۳:۴۲
  • کد خبر : ۱۲۷۶۲۸
با تلاش های دكتر یاسایی و همكاران
"حیران " معرفی شد

با تلاش های دکتر یاسایی و همکاران "حیران " معرفی شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس از آقای  دکترمحسن یاسایی محقق و رییس بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به واسطه مشارکت موثر در معرفی این رقم تقدیر شد.

خصوصیات  این رقم جدید شامل: ویژگی عملکرد و پایداری بالا در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، تحمل به بیماری زنگ گندم، تحمل به ورس، تحمل به تنش خشکی و یکنواختی در رسیدگی، مناسب برای کشت در اراضی آبی واقع در مناطق سرد کشور می باشد، که با نام " حیران " معرفی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها