چهارشنبه, 9 مهر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۵۸:۵۳
  • کد خبر : ۱۲۶۳۹۶
مهدی پورداوود رییس پردیس تحقیقات و آموزش كشاورزی جهرم شد

مهدی پورداوود رییس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی جهرم شد

در تاریخ 8 تیر 1399 با حضور شفیعیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم، جوکار معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی جهرم، دکتر زارع،  دکتر بخشی و مهندس نگهداری، رئیس، معاون آموزشی و مسئول حراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، پاریاو معاون امور اداری مالی مدیریت جهاد کشاورزی جهرم، جلسه تودیع و معارفه رییس جدید پردیس آموزش و تحقیقات کشاورزی شهرستان جهرم صورت گرفت. در این نشست از زحمات دکتر زرگری تقدیر و پورداوود به عنوان رییس جدید این پردیس معرفی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها