شنبه, 25 مرداد 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۳۰:۲۸
  • کد خبر : ۱۲۶۳۹۰
دکتر کریم سعیدی نتیجه پژوهش خود را ارائه داد:
توصیه تحقیقی ترویجی برای مبارزه با آفت گلرنگ

توصیه تحقیقی برای مبارزه با آفت گلرنگ

 کرم قوزه­ خوار گلرنگ، از مهم­ترین آفات گلرنگ در ایران است که لاروهای آن با تغذیه از برگ و قوزه گلرنگ هرساله سبب خسارت اقتصادی به این محصول می­شود. به منظور مقایسه کارایی حشره­ کش­های رایج با حشره‌کش­های جدید برای کنترل کرم قوزه ­خوار گلرنگ، یک طرح آزمایشی با کاربرد شش نوع حشره‌کش در شهرستان­های آباده، زرقان و سپیدان استان فارس در سال 1397 اجرا شد. تحلیل آماری تاثیر آفت‌کش­های مورد بررسی در شهرستان­های آباده، زرقان و سپیدان نشان داد که پروفنفوس و تیودیکارب به ترتیب بالاترین درصد تاثیر را دارند. ایندوکساکارب، کلرفلوآزورون و لوفنورون با درصد ترکیب مشخص نیز، به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. بنابراین حشره­ کش­های پروفنفوس و تیودیکارب بیشترین تاثیر را روی کرم قوزه­ خوار گلرنگ داشتند و در نتیجه هر دو آن­ها برای کنترل قوزه ­خوار گلرنگ توصیه می ­شود.

این تحقیق، توسط دکتر کریم سعیدی و دکتر هادی کریمی‌پورفرد، به ترتیب از اعضای هیات  بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد انجام شده‌است. نتیجه این تحقیق نیز، در مجله ﺁﻓﺖﻛﺶﻫﺎ در علوم گیاهپزشکی در بهار 1399 به چاپ رسید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها