شنبه, 25 مرداد 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۹:۴۴:۳۳
  • کد خبر : ۱۲۶۲۹۷
دکتر زرگری رییس پردیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم خبر داد:
اجرای باغ الگویی آموزشی پوشش های حفاظتی خرما در ایستگاه جهرم  با هدف جهش تولید و دانش محوری

اجرای باغ الگویی آموزشی پوشش حفاظتی خرما در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم

به گزارش روابط عمومی پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهرم، دکتر حمیدزرگری رییس این پردیس، از اجرای باغ الگویی آموزشی پوشش های حفاظتی خرما در ایستگاه جهرم  با هدف جهش تولید و دانش محوری خبر داد.

دکتر زرگری اظهار کرد: کاهش درجه حرارت و بارندگی های پی‌در‌پی در فرودین 1398 و 1399 باعث کاهش درصد تلقیح و تشکیل میوه و افزایش میوه های پارتنوکارپ (مِگ) و ریزش کرده در استان فارس گردید. به منظور افزایش درصد تلقیح و تشکیل میوه و خواص کمی وکیفی میوه در ایستگاه جهرم باغ الگویی آموزشی پوشش های حفاظتی بر روی گل آذین خرمای برحی در فروردین 1399 با وجود وضعیت کرونا و با رعایت فاصله اجتماعی اجرا گردید. در این طرح گل آذین رقم برحی بلافاصله پس از گرده افشانی با استفاده از کاغذ کرافت و کیسه پلاستیکی سورخ دار پوشش داده شد. تعدادی از گل آذین ها نیز بدون پوشش به عنوان شاهد با دو نوع پوشش دیگر مقایسه گردید.

وی در ادامه گفت: در مرحله حبابوک (در خردادماه) نسبت به شمارش میوه های تلقیح شده، پارتنوکارپ و ریزش کرده اقدام و درصد تشکیل میوه آن تعیین گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، بهترین نوع پوشش جهت گل آذین خرمای رقم برحی در زمان گرده افشانی به ترتیب پوشش با پلاستیک سوراخ دار با 41 درصد، پوشش با کاغذ کرافت با 39 درصد و بدون پوشش با 30 درصد تشکیل میوه کامل بدست آمد.

در پایان دکتر زرگری تصریح کرد: این نوع پوشش ها با رعایت اصول فنی می تواند در سایر ارقام خرما در زمان کاهش درجه حرارت و بارندگی در زمان گرده افشانی جهت افزایش درصد تشکیل میوه کامل استفاده شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها