شنبه, 25 مرداد 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۱:۱۸:۳۱
  • کد خبر : ۱۲۶۲۳۴
برگزاری روز انتقال یافته ها، ارقام گندم آبی و دیم
در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید

برگزاری روز انتقال یافته ها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید
برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی در تاریخ ۹۹/۴/۴ در ایستگاه تحقیقاتی اقلید برگزار شد. در این برنامه آقای مهندس محمدی از معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مهندس دهقان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی اقلید، رییس، معاون پژوهشی و مسئول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، رییس و محققان ایستگاه تحقیقاتی اقلید و کشاورزان و بهره برداران منطقه حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه و بعد از خوش آمدگویی مهندس ضرغامی رییس ایستگاه اقلید، دکتر زارع رییس مرکز تحقیقات و آموزش، گزارشی از فعالیت های روز مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی در ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی ارائه کرد.
مهندس میرطالبی مدیر جهاد کشاورزی اقلید مساله ارقام زراعی و الگوی کشت را از مسایل اساسی کشاورزی شهرستان برشمرد و گفت: گندم، چغندر قند و حبوبات، سه محصول اساسی در شهرستان است و امسال جکشت کلزا را نیز انجام داده ایم. وی پیوند بخش تحقیقات و اجرا را در توسعه کشاورزی شهرستان بسیار موثر دانست.
در ادامه این برنامه مهندس صالحی، پژوهشگر ایستگاه به معرفی طرح های مورد نظر پرداخت. وی بر اهمیت رشد پاییزه گندم در مناطق سرد تاکید کرد و مدیریت این دوره را پراهمیت دانست. به همین دلیل طرح های انتخابی دربرگیرنده تاریخ کشت ژنوتیپ های مختلف گندم است. این تاریخ کاشت ها از ۱۵ مهرماه و به فاصله ۱۵ روز بوده است. شرایط کشت و مشخصات مرحله داشت در مزرعه برای حاضرین تشریح شد.
هدف از این بررسی ها دستیابی به بهترین ژنوتیپ با تاریخ کاشت مشخص جهت امکان بهره برداری بهتر از بارنگی پاییزه است.
طرح های به نژادی مزارع ایستگاه نیز مورد بازدید قرار گرفت. در پایان نیز مهندس محمدی از معاونت بهبود تولیدات گیاهی، رویکرد سازمان جهاد کشاورزی را حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان بیان کرد و انتقال یافته های پژوهشی را حرکت موثر در این زمینه دانست.
این برنامه بعد از پرسش و پاسخ در محل اجرای طرح ها پایان یافت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها