چهارشنبه, 9 مهر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۵:۱۴
  • کد خبر : ۱۲۴۸۷۱
تقدیراز كارشناس محترم بودجه و آمار مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس

تقدیراز کارشناس محترم بودجه و آمار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس طی نامه ای ازطرف آقای مهندس شریفی رییس محترم طرح و برنامه موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، از زحمات و تلاش های خانم مهندس فریبا نباتی کارشناس بودجه و آمار مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس تقدیر بعمل آمد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها