شنبه, 15 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۵:۱۲
  • کد خبر : ۱۲۲۰۳۵
چاپ مقاله علمی در مجله تحقیقات كشاورزی ایران
توسط اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چاپ مقاله علمی در مجله تحقیقات کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس مقاله علمی تحت عنوان " ارزیابی ژنوتیپ های گندم در سامانه های خاک ورزی،کاربرد تکنیک الویت بندی بر اساس نزدیکی به پاسخ ایده ال" به تهیه کنندگی دکتر شکوفه ساریخانی خرمی و دکتر ابراهیم زارع، اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و دکتر سیدعبدالرضا کاظمینی و دکترجعفر بحرانی اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در مجله تحقیقات کشاورزی ایران در ماه نوامبر 2019 به چاپ رسیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها