چهارشنبه, 9 مهر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۹:۴۷:۲
  • کد خبر : ۱۲۱۰۹۷
برگزاری كارگاه آموزشی - ترویجی انجیر

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی انجیر

 به گزارش روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس کارگاه آموزشی- ترویجی در قالب هفته انتقال یافته های علمی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در سایت الگویی تولیدی- ترویجی انجیر با حضور محقق برجسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس جناب آقای دکترحمید زارع، مهندس سامانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان و مسئولان تولیدات گیاهی ، باغبانی ،ترویج ، مسئول سایت انجیر و تعداد 40 نفر از انجیرکاران بهره بردار در بخش کوهنجان روستای مهارلو شهرستان سروستان روز یکشنبه 22 دی ماه 98 اجرا گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی اجرای عملیات های فصل خواب درخت انجیر ازقبیل هرس، جلوگیری از سرمازدگی، ذخیره و حفظ رطوبت خاک با استفاده از کنترل روان آب، مبارزه با کرم سفید طوقه و ریشه ، مبارزه با شپشک ستاره ای و بیماری شانکر انجیر که توسط دکتر زارع ارائه گردید. در پایان کارگاه سوالاتی از طرف انجیر کاران مطرح گردید که پاسخ داده شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها