سه‌شنبه, 12 مرداد 1400

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۳:۳۱:۵
  • کد خبر : ۱۱۲۹۲۹
همكاری در معرفی گندم نان رقم ترابی
آقایان دکتر محسن یاسایی، عبدالکریم ذاکری،جواد مینو و سرکار خانم مهندس ساریخانی

همکاری در معرفی گندم نان رقم ترابی

آقایان دکتر محسن یاسایی،  دکترعبدالکریم ذاکری، جواد مینو و سرکار خانم مهندس ساریخانی همکاران بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به جهت همکاری در معرفی  گندم نان رقم ترابی از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مورد تقدیر قرار گرفتند.

گندم نان رقم ترابی:

دارای پتانسیل عملکرد دانه مطلوب، زودرس، تحمل به کم آبی و مقاوم بیماری زنگ زرد و قهوه ای، کیفیت نانوایی خوب و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها