پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


آزمايشگاه حمایت و حفاظت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با بهره‌گیری از فضای مناسب، تجربه و تحقیقات بلندمدت در عرصه‌ی جنگل‌ها و مراتع استان بستر مناسبی برای ارائه و همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی ایجاد نموده است. گروه حمایت و حفاظت با جمع آوری بیش از 30000 حشره در راسته‌های مختلف، عنوان یکی از غنی‌ترین و کامل‌ترین موزه‌های حشره شناسی در کشور را به‌خود اختصاص داده است. موزه بندپایان و حشرات مرکز تحقیقات منابع طبیعی فارس با داشتن این ذخائر ژنتیکی زمینه‌ی پژوهش‌های علمی در حوزه علم حشره شناسی و تبادل اندیشه و همکاری با موسسه‌های علمی پژوهشی را فراهم نموده است. شناسایی ذخیره گاه­های ژنتیکی، شناسایی آفات کلیدی و اجرای طرح­های پژوهشی کنترل جمعیت و مدیریت آفات استان فارس از دستاوردهای گروه در آزمایشگاه حمایت و حفاظت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس است.

 

پتانسیل گروه حمایت و حفاظت:

- پایش آفات جنگل ها و مراتع

- مطالعات جمعيتي و بيولوژيك بر روي آفات كليدي

- جمع آوری و شناسایی آفات کلیدی جنگل ها و مراتع

- شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل بیولوژی آفات

- تحقیق در زمینه روش‌‍های مدیریت تلفیقی آفات

- پیش بینی طغیان آفات بااستفاده از اطلاعات پایش و جداول زیستی

- حفاظت و حمایت از ذخایر ژنتیکی در حوزه علم حشره شناسی

- اجرای طرح های تحقیقی ترویجی

- همکاری با بخش اجرا، دانشگاه ها و سایر موسسه های  علمی وابسته

- تشکیل موزه حشره شناسی و تعیین ذخیره گاه های ژنتیکی

- جمع آوری و شناسایی علف های هرز نهالستان های جنگلی

- ارائه طرح های مبارزه با علف های هرز نهالستان های جنگلی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0