پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر ابراهیم زارع 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

استان فارس با سهم بیش از 10 درصد تولید محصولات کشاورزی ایران نقش بارزی در امنیت غذایی کشور دارد. گستره‌ی بزرگ، تنوع اقلیمی، دشت‌های حاصلخیز و مردمان هوشمند و سخت‌کوش، زمینه‌ساز استقرار کشاورزی به عنوان پیشه اصلی مردمان این استان از دیرباز تاکنون بوده است. با آن که بروز مشکلات طبیعی در سالهای اخیر، به ویژه تداوم خشک‌سالی و کمبود آب، سبب تشدید روزافزون تنگناهای بخش کشاورزی است، ولی کاهش اهمیت این بخش در اقتصاد استان در سال‌های آتی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

استان فارس در به کارگیری شیوه‌های نوین و علمی در بخش کشاورزی سرآمد کشور است. بخش زیادی از این موفقیت مرهون تلاش علمی و خستگی‌ناپذیر بیش از 60 ساله محققین و مدرسانی است که در جای‌جای استان پهناور فارس از دشت‌های حاصلخیز و داغ داراب و لارستان تا اراضی یخ‌زده اقلید در شمال فارس و آبخوان‌های سیراب شده از سیلاب دشت گربایگان فسا تا جنگل‌های طبیعی در ممسنی، از جان خود مایه گذاشتند و با انجام تحقیقات و آموزش‌های کاربردی معضلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان را به سرپنجه تلاش و تدبیر خود حل نمودند.

اگرچه این مرکز بر گذشته پرافتخار خود در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی می‌بالد، ولی با توجه به تغییر در شرایط اقلیمی و کاهش شدید دسترسی به منابع آب از یک سو و نیاز روزافزون به کالاهای کشاورزی از سوی دیگر، هم‌چنان رسالت خود را تلاش هدفمند، خردمندانه و بیش از گذشته در راه اعتلای کشاورزی استان‌، توسط کشاورزی دانش بنیان وافزایش بهره‌وری می‌داند.

اگرچه مزارع حاصلخیز و آزمایشگاه‌های مجهز، زمینه‌ی مناسبی را برای نیل به اهداف مورد نظر فراهم می‌کند ولی سرمایه اصلی برای برداشتن قدم‌های راه‌گشا در توسعه بخش کشاورزی استان، نیروی انسانی توانمند، پرتلاش و مخلصی است که در اندیشه خود الگوهایی چون دکتر سیدآهنگ کوثر، مرحوم مهندس پرهام جواهری، مرحوم مهندس محمد دادآئین و مرحوم حسین امین را به یادگار دارد که هر یک از افتخارات جامعه‌ی علمی کشور هستند.

محققین و مدرسین این مرکز با استعانت از باریتعالی بر این عهد هستند که در صف مقدم تلاش برای یادگیری و یافتن راه‌کارهای نوین علمی و انتقال آن به فعالین بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشند.

باتوجه به چالش‌های موجود، اولویت اول در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مرکز فارس ارائه راه‌کارهای عملی و موثر برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید، به ویژه افزایش بهره‌وری نهاده با ارزش آب است. این اولویت تعیین کننده استراتژی مرکز در معرفی ارقام متحمل به خشکی، ارائه راه‌کارهای ارتقای بهره‌وری در مصرف آب، تغذیه بهینه گیاهی، مبارزه با عوامل خسارت‌زا و معرفی روش‌های ارزان برای ذخیره‌سازی آب در سفره‌های زیرزمینی است. در زمینه‌ی آموزش نیز اولویت اول ارائه آموزش‌های مهارتی به کارشناسان و بهره‌برداران و تربیت دانش آموزان به عنوان کشاورزان، با رویکرد مهارت‌آموزی است. آموزش‌هایی که مکمل پژوهش‌های کاربردی است بهبود و ارتقاء فرایند ها و فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و استفاده از بهترین ابزارها و روش‌های آموزشی و پژوهشی در سرلوحه برنامه‌های این مرکز است.

امید آن که مجموعه تلاش‌های همکاران در بخش‌ها و ایستگاه‌های مختلف بتواند همچون گذشته نقش بی‌بدیل خود در حل معضلات جاری کارشناسان و کشاورزان عزیز و ترسیم افق‌های راهبردی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایفا نموده و روز به روز بر میزان اثربخشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس بیافزاید.

        

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0