پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

رزومه (CV)

            

نام و نام خانوادگی : ابراهیم  زارع  

موقعیت شغلی :عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


مرتبه علمی : دانشیاز پایه 20

پست الكترونيكي:   zare2970@yahoo.com     e.zare@areeo.ac.ir سوابق تحصيليمدرك  تحصيلي

دانشگاه

شهر

كشور

رشته تحصيلي

سال اخذ مدرك

دكترا

دانشگاه تربيت مدرس

تهران

ايران

اقتصاد كشاورزي

1382

فوق ليسانس

دانشگاه شيراز

شیراز

ايران

اقتصاد كشاورزي

1375

ليسانس

دانشگاه شيراز

شیراز

ايران

اقتصاد كشاورزي

1371


 سوابق تدريس

عنوان درس

واحد          

نام دانشگاه

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مقطع:

اقتصاد کشاورزی

3

شیراز

1381

1383

لیسانس

اقتصاد کشاورزی

3

آزاداسلامی شیراز

1375

1384

لیسانس

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

3

آزاداسلامی شیراز

1375

1384

لیسانس

اقتصاد خرد پیشرفته

3

آزاداسلامی ارسنجان

1384

1389

فوق لیسانس

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

3

آزاداسلامی ارسنجان

1384

1389

فوق لیسانس

آمار گیری نمونه ای 

2

آزاداسلامی ارسنجان

1384

1389

فوق لیسانس

کنترل پروژه

 

مرکزآموزش کشاورزی

به طور مستمر

 

ضمن خدمت

اقتصاد تولید

 

مرکزآموزش کشاورزی

به طور مستمر

 

ضمن خدمت

روش تحقیق

 

مرکزآموزش کشاورزی

1388 و 1389

 

ضمن خدمت

 

 

سوابق اشتغال

نام موسسه

 نوع فعاليت

مسئوليت

آدرس موسسه

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی فارس

عضو هیات علمی

رئيس بخش از سال 1375 الی 1389

شیراز-بلوار مدرس بلوار جانبازان مجتمع آموزشی و تحقیقاتی بعثت

 


سوابق اجرائی:

 

- رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس  از سال 81- 1371

- رئیس بخش اقتصادی- اجتماعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس 89-1381

-عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس از سال 81- 1371

- نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی در کارگروه مشترک ادغام سازمان کشاورزی و سازمان جهاد سازندگی 81-1380

- عضور کارگروه کارشناسی کشاورزی  شورای پژوهش وفن آوری استان فارس 83-1380

- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس 89-1381

- عضور شورای آموزش وتحقیقات کشاورزی استان فارس 89-1371

- عضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی فارس 1391-1388

-  محقق معین سازمان جهاد کشاورزی فارس 92-1388

- نماینده سازمان جهاد کشاورزی فارس در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در سال1389

- عضو کارگروه بیمه محصولات کشاورزی استان فارس 89-1383

- عضو ستادباغبانی استان فارس 89-1382

- مسئول تیم کشاورزی در کارگروه تحلیل اقتصادی تهیه سند آمایش سرزمین استان فارس 1388- 1385

- عضو تیم تهیه کننده سند اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس 91-1389

- عضو و مسئول علمی تیم تلفیق تهیه سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری فارس 91-1389

- همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در تهیه برنامه سوم وچهارم توسعه

- عضو گروه کارشناسی ستاد توسعه بخش کشاورزی استان فارس 92-1390

-عضو کمیته ساماندهی بازار محصولات کشاورزی سازمان حهاد کشاورزی فارس92-1391

- داور جشنواره کارآفرینی استان فارس 91-1388

- عضورشورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی فارس

- عضو کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی فارس

- عضوکمیته اقتصادی گندم سازمان جهاد کشاورزی فارس 1392

- عضور تیم ناظر بر تهیه استادتوسعه شهرستان‌های استان فارس- استانداری فارس 1393-1391.

-  تهیه بیش از20 گزارش علمی و فنی برای سازمان جهاد کشاورزی فارس

 

 

 

 سوابق پژوهشی:

طرح های پژوهشی

 

رديف

عنوان طرح

سمت

سال شروع

سال خاتمه

گزارش نهائی

1

بررسي اثرات برگ چيني بركميت و كيفيت محصول چغندرقند وتحليل اقتصادي آن (مشترك با بخش چغندرقند)

مجري

1372

1373

منتشرشده

2

بررسي وضعيت بازاريابي و بازاررساني پياز با تكيه بر دو شهرستان شيراز و كازرون

مجري

1372

1373

منتشرشده

3

شناسايي نظامهاي بهره برداري كشاورزي موجود دراستان فارس

مجري

1374

1375

منتشرشده

4

بررسي اقتصادي- اجتماعي كاربردماشين نشاءكاردرمقايسه با نشاءكاري دستي در مزارع برنج استان فارس

مجري

1374

1376

منتشرشده

5

بررسي اقتصادي مسئله كوچكي وپراكندگي اراضي درشهرستان فسا از استان فارس

مجري

1374

1376

منتشرشده

6

بررسي اقتصادي وامكان سنجي تبديل موتورپمپهاي ديزلي به الكتروپمپ

مجري

1376

1377

منتشرشده

7

بررسي وتعيين مناسبترين زمان برداشت وروش بسته بندي براي ارقام تجاري خرما

مجري

1375

1377

منتشرشده

8

بررسي اقتصادي دامداري سنتي در استان فارس

مجري

1377

1379

منتشرشده

9

مقايسه اقتصادي روش مبارزه بيولوژيك و شيميائي در كنترل آفت عسلك پنبه

مجري

1378

 

1381

منتشرشده

10

بررسي پذيرش نوآوري و بازده سرمايه گذاري در تحقيقات ارقام گندم آبي به نامهاي مرودشت، الوند، فلات، چمران و M7318 .

مجري

1380

1381

منتشرشده

11

بررسي پذيرش نوآوري وبازده سرمايه گذاري درتحقيقات ارقام جو آبي

مجري

1380

1381

منتشرشده

12

بررسي عوامل مؤثربرتوليد وكارايي گندم كاران در استان فارس

مجري

1380

1382

منتشرشده

13

بررسي جامع مسائل بازاريابي بادام در ايران 

مجري

1382

1384

منتشرشده

14

بررسي‌ راهكارهايي‌ جهت‌ كاهش‌ خسارت‌ خشكسالي‌ بر انجير ديم‌ و تبعات‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ آن

مجري

1382

1385

منتشرشده

15

بررسی اقتصادی و فنی کشت محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای در استان فارس “ در سال 1383

مجري

1383

1385

منتشرشده

16

بررسي نحوه پرداخت كرايه حمل گندم در استان فارس در سال هاي 1384 و 1385 و ارائه راهكارهاي لازم

مشاور

1386

1387

منتشرشده

17

ارزيابي و مقايسه فني اقتصادي عملكرد كمباين هاي جديد گندم با كمباين هاي رايج به منظور اصلاح و بهينه سازي آنها

مجري

1385

1388

منتشرشده

18

مقايسه اقتصادي اثر روش هاي احداث باغ انجير ديم بر استقرار و رشد رويشي نهال ها و كميت و كيفيت ميوه

مجري

1386

1388

منتشرشده

19

تعيين مزيت نسبي محصول ذرت در مقايسه با ساير محصولات زراعي فارس بر اساس محدوديت آب

مجري

1386

1386

منتشرشده

20

تدوين برنامه راهبردي استفاده بهينه از زائدات محصولات باغي

همکار و مشاور

1387

1388

منتشرشده

21

اندازه گیری میزان نشت آب در کانالهای آبیاری شهرستان داراب

مجري

1389

1390

منتشرشده

22

بررسی مدیریت تصمیم گیری در  روش های  مختلف خاك ورزي برای تناوب گندم- ذرت 

مجری

1391

1395

در حال اجرا

23

بررسی عوامل موثر برنگرش بهره برداران نسبت به استفاده از خاك‌ورزي حفاظتی در استان فارس 

مجری

1392

1393

در حال اجرا

24

بررسی مشکلات و میزان کارائی بازار گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز دراستان فارس

مجری

1393

1394

در حال اجرا

25

 ارزشیابی اثر بخشی طرح سربازان سازندگی

مجری مسئول

1393

1394

در حال اجرا

26

تعيين بهترين ميزان ونحوه مصرف سولفات روي با و بدون مصرف كمپوست درعملكرد پرتقال جهرمي

همكار

1375

1379

منتشرشده

27

بررسي كارائي  اقتصادي چغندركاران وعوامل مؤثر برآن در استان فارس

همكار

1375

1377

منتشرشده

28

تعيين كارايي ذرت كاران استان فارس وبررسي عوامل مؤثربرآن

همكار

1375

1377

منتشرشده

29

مقايسه تركيبات مختلف دستگاههاي تبديل برنج و انتخاب بهترين آنها

همكار

1375

1377

منتشرشده

30

مقايسه عملكرد انواع ماشين هاي برداشت چغندرقند

همكار

1375

1377

منتشرشده

31

مقايسه برداشت دومرحله اي كلزا در رطوبتهاي مختلف با روش برداشت مستقيم

همكار

1379

1380

منتشرشده

32

بررسي وتعيين مناسبترين تراكم ارقام اميدبخش سورگوم علوفه اي

همكار

1381

1382

منتشرشده

33

ارزيابي مقايسه اي عملكرد خطي كارهاي متداول در ايران درمنطقه زرقان فارس

همكار

1378

1380

منتشرشده

34

تاثيرعناصرغذايي مختلف بركميت وكيفيت ميوه هاي انجير رقم سبز در شرايط ديم

همكار

1381

1382

منتشرشده

35

تاثير مديريت بقاياي گياهي و زمان انجام پي آب در سيستم كاشت بر روي پشته هاي عريض بر عملكرد گندم آبي

همكار

1384

1387

منتشرشده

36

بررسي اجزائ مديريت کنترل غیر شیمیائی گل جاليز در مزارع كلزاي استان فارس

همكار

1388

1389

منتشرشده

37

مقایسه روش های  مختلف پایش رطوبت خاک در باغات مرکبات

همكار

1388

1390

منتشرشده

38

مقایسه فنی واقتصادی روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری وتاثیر آن بر کمیت و کیفیت میوه پرتقال

 

 

 

منتشرشده

39

مقایسه روش های  مختلف پایش رطوبت خاک درمزارع ذرت دانه ای

همكار

1388

1390

منتشرشده

40

بررسی الگوی استفاده از اراضی درحوزه های آبخیز استان فارس

همكار

1388

1391

منتشرشده

41

تعیین بهترین آرایش کاشت چغندر قندوکارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطره ای (تیپ)

همكار

1387

1390

منتشرشده

42

ارزيابي كارائي مصرف آب در ارقام و هيبريدهاي چغندرقند در مناطق شمالي فارس

همكار

1388

1391

منتشرشده

43

تعیین اثر سيستم هاي مختلف خاك ورزي بر ژنوتيپ های گندم درتناوب با ذرت

همكار

1391

1395

در حال اجرا

  


مقالات علمی پژوهشی داخلی وخارجی


1-  زارع،ابراهيم.  محمد شاكر،  حميد .رضا خادم حمزه . 1385  بررسي اقتصادي ضايعات  كلزا در  مرحله برداشت در استان فارس مجله دانش كشاورزي، جلد 16 شماره 4. ص 21-13

2- زارع، ابراهيم ،غلامعلی امین و منصور بوستانی فر .1386. مقایسه اقتصادی و فنی کنترل شیمیایی و بیولوژیک سفید بالک پنبه در مزارع استان فارس. مجله علمی کشاورزی. جلد سی ام. شماره 3. ص 28-15.

3- زارع، ابراهيم، امير حسين چيذري ، ، غلامرضا پيكاني.1387. كاربرد روش تحليل فراگير داده ها در تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد. مجله علوم وفنون كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد 12 ، شماره 43.ص 237-227.

4- زارع، ابراهيم . 1387.  بررسي ساختار بازار جهاني و بازار صادراتي بادام ايران، مجله پژوهش و سازندگي شماره 78. ص 10-2.

5- زارع، ابراهيم . 1387.  مزیت نسبی بادام در ایران.  مجله دانش كشاورزي، جلد 18 شماره 2. ص 36-27

6- زارع، ابراهیم، امیر حسین چیذری و نبي اله نعمتي.1389. تحليل سياست قيمت گذاري در بازار پنبه ايران.فصلنامه اقتصادکشاورزی و تو سعه.شماره 69: 137-111.

7- نجفي، بهاءالدين و  ابراهيم  زارع، 1376. آثار اجراي آزاد سازي بر سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي با   با تاكيده بر محصول گندم، مجله برنامه و بودجه، شماره 23ـ22  :ص 49-31ا.

8- نجفي، بهاءالدين و  ابراهيم زارع.  1376. تخصيص منابع در تحقيقات كشاورزي ايران، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 18، ص

9- افضلي نيا، صادق، علي خسرواني، سليمان زارعيان و ابراهيم زارع. 1378.  بررسي و مقايسه روشهاي مختلف رايج كاشت بذر روي عملكرد گندم آبي، مجله تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، شماره 16:ص 21-15.

  10- صلح جو، علي اكبر و  ابراهيم زارع. 1379.  مقايسه عملكرد انواع ماشينهاي برداشت چغندرقند، مجله تحقيقات  فني و مهندسي كشاورزي، شماره 19، ص42-29 .

11- حسن پور ،بهروز. نعمتي، عادل. زارع، ابراهيم. 1385. بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات ارقام اصلاح شده جو ديم در كشور ، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 55، ص46-15.

12-   نكوئي ، عليرضا، باقري، ابولقاسم ، قندي، اكبر و زارع،  ابراهيم ،1386، بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي ، مطالعه موردي تحقيقات گندم آبي رقم مهدوي در استان اصفهان.مجله علوم كشاورزي ، سال 12 شماره 2.ص 261-251

 13- سالم، جلال ، ابراهیم زارع 1386. بررسی وضعیت ایران در تولید و تجارت جهانی بادام. مجله زیتون. شماره 177. ص39-34.

14- حسن پور ،بهروز. و  ابراهيم زارع. 1388. بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان کهکیلویه و بویراحمد. مجله پژوهش و سازندگي.شماره87.

15- سالم، جلال و ابراهیم زارع. 1389. بررسی بازاریابی و مزیت نسبی بادام در استان یزد. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی.جلد 2- شماره3-90-73.

16- فرهادی، سیامک و ابراهیم زارع،  1390. بررسی رشد بهره وری محصولات استراتژیک بخش کشاورزی فارس بهروش مالم کوئیست( مطالعه موردی: گندم، چغندر قند و برنج). مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. (پذیرش شده.)

17- فولادمند، حمیدرضا، علی اکبر زرین بال و ابراهیم زارع. 1391.  ارزیابی اقتصادي آبیاري قطره اي نواري سطحی در کشت ذرت. مجله دانش آب و خاك.

18- شاهرخ نیا،محمدعلی و ابراهیم زارع،حسین دهقانی سانیچ.1392. مقایسه ابزارهاي برنامه ریزي آبیاري در باغات مرکبات با بافت خاك متوسط و سبک. نشریه آبیاري و زهکشی ایران. شماره جلد ص509-499

19- شاهرخ نیا،محمدعلی و ابراهیم زارع. 1393. بررسی فنی و اقتصادي پوشش کانال هاي آبیاري شهرستان داراب. نشریه آبیاري و زهکشی ایران.شماره1،جلد8،ص50-42.

 20- شاهرخ نیا،محمدعلی و ابراهیم زارع،حسین دهقانی سانیچ.1394. مقایسه ابزارهاي مختلف برنامه ریزي آبیاري قطره اي مرکبات درخاك با بافت متوسط و سنگین. نشریه آبیاري و زهکشی ایران.شماره3،جلد9،ص 458-448.

21-   21راعی سمانه، شهرکی، جواد و زارع، ابراهیم. 1394. بررسی عوامل موثر بر نگرش بهره برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه ی آبخیز کلستان استان فارس فصلنامه روستا و توسعه. سال 18- شماره 1. ص 168-151.

22- Afzalinia, S. M. Shaker and E. Zare( 2004)Comparison of  different  rice milling methods, Canadian biosystem engineering, Vol 46 -

23- Afzalinia, S. M. Shaker and E. Zare.(2006)  Performance evaluation of common grain drills in Iran. Canadian  biosystems engineering. Vol 48: 39-43.

24- Zare, E., Akhash, S., Hasanshahi, M. Rahimi, m, 2012. Study the Effective Economic Factors on Diffusion of Environmental Pollutions, Case Study: Carbon De-Oxide. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(8)8150-8154.

 مقالات ارائه شده در  كنفرانس ها ، مجامع و سمينارهاي علمي داخلي و خارجي :


1- زارع، ابراهيم، محمد كريم معصوميان،  صادق افضلي نيا (1377) ارزيابي اقتصادي كاربرد ماشينهاي نشاء كار برنج در مزارع  برنجكاري فارس، اولين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ـ كرج ـ شفاهي، چاپ در مجموعه مقالات

2- زارع، ابراهيم (1379) پراكندگي اراضي در استان فارس، آثار و علت ها، سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، مشهد، ايران.

3- زارع ابراهيم، محمد شاكر، صادق افضلي نيا ( 1382) مقايسه اقتصادي تركيبات مختلف دستگاههاي سفيد كننده برنج و انتخاب بهترين آنها، اولين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشين هاي كشاورزي، اروميه، ايران.

.4- زارع، ابراهيم، غلامعلي امين، معصومعلي پوسكاني (1382) برسي اقتصادي و فني مديريت مبارزه با عسلك در مزارع پنبه استان فارس ، چهارمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، كرج، ايران.

5- زارع ، ابراهيم (1382)بررسي تاثير عوامل مديريتي بر توليد گوشت قرمز در استان فارس ،چهارمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، 4-6- شهریور كرج، ايران.

6- زارع . ابراهيم ، محمد شاكر، حميد رضا خادم حمزه (1382) بررسي اقتصادي كلزا در مرحله برداشت در استان فارس، نخستين همايش ملي ضايعات محصولات كشاورزي ايران، تهران، ايران

7- زارع ، ابراهيم و امير حسين چيذري، غلامرضت پيكاني(1384) تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در زراعت پنبه ايران، پنجمين  كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، زاهدان  ايران.

8-  زارع ، ابراهیم ، محمد رضا زارعی و مهرداد نیا کوثری (1387)  کاربرد آنالیز  swotدر تدوین برنامه راهبردی بکارگیری  زایدات کشاورزی . کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان). 24-26 اردیبهشت 1387

9- نجفي، بهاءالدين، ابراهيم زارع، اسداله بختيار (1379) بررسي اقتصادي دامداري سنتي، گردهمايي علمي يافته هاي تحقيقاتي اجتماعي و اقتصادي مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام استان فارس، شيراز،

10- افضلي نيا، صادق، علي خسرواني، سليمان زارعيان و ابراهيم زارع (1377) اثر روشهاي مختلف كاشت بذر بر عملكرد گندم آبي و تعيين اقتصادي ترين روش، اولين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ـ كرج،

 11- شاكر، محمد صادق افضلي نيا و ابراهيم زارع (1381) مقايسه تركيبات مختلف دستگاههاي تبديل برنج و انتخاب بهترين آنها، دو مين  كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ـ كرج .

12- خادم حمزه، حميدرضا، محمد شاكر و ابراهيم زارع (1381) مقايسه دو روش برداشت كلزا در استان فارس، هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران .

13- صلح جو، علي اكبر، ابراهيم زارع،(1382).بررسي مديريت خاك ورزي گندم كاران استان فارس، همايش بررسي مسائل خاك ورزي غلات، موسسه تحقيقات فني و مهندسي،كرج.

14- جمالي. محمد و ابراهيم زارع. (1383) ارزيابي مديريت علف هاي هرز در مزارع گندم استان فارس، شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز، 11-7 شهريور 1383

15- شاه امیریان،مریم، ندا مفتون آزاد،محمد رضا زارعی فرد و ابراهیم زارع(1387) امکان سنجی استفاده از ضایعات محصولات باغی (انجیر). کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان). 24-26 اردیبهشت 1387

16-  زارع، ابراهیم و حمید زارع.1388. ارائه راهکار های فنی و اقتصادی جهت کاهش خسارت خشکسالی برانجیردیم دراستان فارس. هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. ایران. کرج.14- 15 بهمن ماه.

17-زارع، ابراهیم و حمیده دانشگر. 1388. بررسی مزیت نسبی تولید  گندم در استان بوشهر. هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. ایران. کرج.14- 15 بهمن ماه.

18- نکوئی فر، عمید،ابراهیم زارع و شاهرخ شجری. 1388. برآوردتابع تقاضای آب در باغهای مرکبات شهرستان کازرون. هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. کرج.14- 15 بهمن ماه.

19- زارع، ابراهیم، حامد فردوسی و ندا اسد فلسفی زاده. 1388. نقش سازمان های محلی درمشارکت بهره برداران در طرح های آب و خاک. اولین همایش رویکرد های نوین مشارکت مردمی درمطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی.  شیراز . 7-8 بهمن ماه.

20- احمد وند، مصطفی، ابراهیم زارع و مهرزاد بیدمشکی. 1388. تشکیل تعاونی آب بران در دشت کوار استان فارس: یک زمینه یابی. اولین همایش رویکرد های نوین مشارکت مردمی درمطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی.  شیراز . 7-8 بهمن ماه.

21- مصباح سید حمید. مجتبی پاکپرور، حسن حسن شاهی، محمد رضا دهقانی و ابراهیم زارع.1388. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آبخیزداری( مطالعه موردی : آبخیز موسویه جهرم). پنجمین همایش علوم ومهندسی آبخیز داری.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.2-3 اردیبهشت.

22-  زارع، ابراهیم ومحمد شاکر.1389. ارزیابی اقتصادی جایگزینی كمباين هاي جديد گندم با كمباين هاي رايج در استان فارس. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران (کرج) .24 و 25 شهریور.

23 – شاکر، محمد،  و ابراهیم  زارع  .1389. مقايسه فنی و اقتصادی عملكرد كمباين هاي جديد گندم با كمباين هاي رايج در استان فارس. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران (کرج) .24 و 25 شهریور.

24- کریمی جشنی، وحید، ابراهیم زارع و غلامرضا چابکرو. 1389.  بررسي رشد بهره وري توليد جو در ايران. همایش منطقه ای  بهره وری. دانشگاه آزاداسلامی شیراز

25- شاهرخ نیا محمد علی،زارع ابراهیم واستخر،افشار، 1389.  راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در مزارع چهار شهر ستان استان فارس. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب.دانشگاه شهید باهنر کرمان

26-زارع ابراهیم،  و اسد فلسفی زاده  ندا، 1390. بررسی فعالیت جوامع انسانی برپایداری حوزه آبخیز سیمکان دراستان فارس. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک.کرمان.17-15 اسفند. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

27- منصوری بهرام، زارع ابراهیم، مصلائی محمد کاظم، کاربر، عبدالله و موصلی، حمید 1390. ارزیابی روش های غیر شیمیایی در کنترل گل جالیزدر استان فارس. چهارمین همایش علف های هرز ایران. انجمن علوم علفهای هرز ایران. اهواز. 17 الی 19 بهمن.

28- زارع ابراهیم، شاهرخ نیا محمد علی. 1391.  استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب بهترین شیوه  برنامه ریزی آبیاری در باغ های مرکبات استان فارس. سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری.20-21شهریور.

29- ابراهیمی سمیه،شجری شاهرخ، زارع ابراهیم،1391.پیش بینی قیمت مرغ با استفاده از مدل های سری زمانی وشبکه عصبی مصنوعی در استان فارس. هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. ایران. شیراز.20- 21 اردیبهشت.

30- ذوقی پورآمنه، زارع ابراهیم، بخشی آرمان، بیدمشکی مهرزاد، نکویی فر عمید، بهارلو محمد علی. 1391. تشکیل تشکل های آب بران به منظور مدیریت بهره برداری از آب در شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور بند تیلکان. هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. ایران. شیراز.20- 21 اردیبهشت.

31- رنجبری صمد،  شجری شاهرخ، زارع ابراهیم. 1391. تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی در استان فارس. مطالعه موردی شهرستان مرودشت. هشتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. ایران. شیراز.20- 21 اردیبهشت.

32- شاهرخ نیا، محمدعلی و ابراهیم زارع. 1392. بررسی فنی و اقتصادي نشت آب در کانال آبیاري حسن آباد داراب. اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی10بهمن 1392. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

33- زارع ابراهیم و  دانشی علی. 1393.  تخمین ارزش اقتصادی پارک های جنگلی( مطالعه موردی: پارک جنگلی استان کهگیلویه و بویر احمد). دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار. اسفند93.تهران

34- راعی سمانه، شهرکی، جواد، زارع، ابراهیم و مصباح حمید. 1393. بررسی نگرش بهره برداران نسبت به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت های آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه ی آبخیز کلستان شیراز. کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، استراتژی ها و چالش‌ها با تأکید بر کشاورزی، محیط زیست و توریسم. اسفند 93 دانشگاه هنر تبریز.

35- شاهرخ نیا، محمدعلی و زارع ابراهیم. 1394. وضعیت مصرف آب و تولید ذرت در گذشته و آینده استان فارس. همایش آب، آبیار و بهره وری. اردیبهشت 94. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

36-Afzalinia, S. M. Shaker and E. Zare (2002). Comparison of different rice milling methods, ASAE/CSAE North- Central Intersectional meeting sponsored by ASAE and CSAE 27-28 sep. Parktown Hotel, saskatoon, saskatchewan, CANADA.

37- Javaheri, P., M. R. Farjood and E. Zare (1997). Deficit Drainage, 7 th ICID International Drainage workshop, 17 th, 21 st, November, Penang, Malaysia.

38-Bakhtiar, A. and E. Zare (2002). Paradoxical and ironic characteristics of range management and traditional Livestock husbandry in IRAN: A case study, The 3 rd International IRAN and RUSSIA conference “Agriculture and natural Resources, moscow Timiriazev Agricultural A cademy, 18-20 sep. moscow, Russia.

39-Afzalinia.,  S. M.  Shaker and  E. Zare (2003).  PERFORMANCE EVALUATION OF THE   MOST COMMON GRAIN DRILLS IN IRAN, Written for presentation at the CSAE/SCGR  2003 Meeting Montréal, Québec

40-Zare, E. A.Zoghipour,   M. Bidmeshki,  A. Nekouefard and E. Ebrahimi (2011). Establishment of Water User Associations: Case Study in  Tilakan dam in Fars Province, Iran. The21 ICiD Congress on Irrigation and Drainage. Theran, IRAN

41- Nekouefard A., E. Zare, Sh. Shajari, A.Zoghipour, E. Ebrahimi(2011) Water demand management Through  water pricing policy in citrus gardens of Kazeroun city. The21 ICiD Congress on Irrigation and Drainage. Theran, IRAN.

42- Saki, M. J., E. Zare,  , A.Zoghipour, E. Ebrahimi (2011) operators’ partnership in Tilakan irrigation and drainage network design. The21 ICiD Congress on Irrigation and Drainage. Theran, IRAN. international conference on sustainable development, strategiies and challenges with a focuson agriculture, enviroment and tourism

 

ساير تاليفات:

1-  زارع، ابراهيم (1373) بازنگري نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي، تاليف گيل جانسون، مركز تحقيقات كشاورزي فارس، 15 صفحه

 2- زارع، ابراهيم و آذرميندخت اشرف (1376) تحليل روند قيمت گذاري و اثرات آن بر توليد گندم آبي استان فارس، مركز تحقيقات كشاورزي فارس، 17ص

3- زارع، ابراهيم (1381) اقتصاد توليد و بازاريابي پياز در استان فارس، مركز تحقيقات كشاورزي فارس. 49 صفحه.تشويق وتقديرنامه

رتبه اول دوره ليسانس              دانشگاه شیراز        1371

پژوهشگر نمونه استاني            استانداری فارس     1385 

 پژوهشگر نمونه استاني           مرکزتحقیقات          1387

پژوهشگر نمونه کشوری           سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی  1387 

موارد متعدد تشویق از سوی ریاست مرکز تحقیقات، سازمان جهاد کشاورزی و ریاست موسسه  ازسال 1375 تا1389 تلفن : 07116248814      فاكس: 37206376      تلفن همراه:09171110425 

        

پست الكترونيكي:   zare2970@yahoo.com   

آدرس وب :     http://fars.areo.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0