پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر حمید حسینی مرندی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار

                              

   h.hoseinim@areeo.ac.ir

                37203263_071

                    37206376_071

شیراز _ بلوار جانبازان _ خیابان استاد مردانی غربی _ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


دکتر آرمان بخشی جهرمی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار

                                 

           a.bakhshij@areeo.ac.ir

                37203263_071

                  37206376_071

شیراز _ بلوار جانبازان _ خیابان استاد مردانی غربی _ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


دکتر محسن بذر افشان

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار

                               

m.bazrafshan@areeo.ac.ir

                     37203263_071

                       37206376_071

شیراز _ بلوار جانبازان _ خیابان استاد مردانی غربی _ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 


 

حجت الاسلام و المسلمین سید اکبر موسوی

نماینده ولی فقیه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

                           37203263_071

                          37206376_071

شیراز _ بلوار جانبازان _ خیابان استاد مردانی غربی _ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


V5.3.12.0