شنبه, 29 مهر 1396
*آگهی مزایده فروش گوسفند جدید

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در نظر دارد دام مازاد  واحد آموزشی علی آباد کمین را ( با بالاترین قیمت پیشنهادی) به شرح ذیل بفروش برساند: 

80  راس میش

 3   راس قوچ

 35 راس بره نر و ماده با میانگین وزن 30 کیلوگرم

10  راس بز بومی

 

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه  مورخ 7/23/ 1396    (به غیر از روز‌های تعطیل: پنج شنبه و جمعه) از مورد مزایده بازدید کرده و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت سربسته همراه با یک فقره چک بین بانکی یا ضمانت‌نامه بانکی به واحد حقوقی (امور قرارداد‌ها) یا واحد آموزش علی‌آباد کمین تحویل و رسید دریافت کنند. ضمناً شرایط و ضوابط کامل این مزایده، در اسناد مزایده درج شده و با مراجعه حضوری در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

پاکت های پیشنهادها در روز یکشنبه مورخ 24/07/1396 رأس ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس گشوده و برنده مزایده مشخص می‌شود.

 مراجعه حضوری:

آدرس شیراز: بلوار مدرس-خیابان جانبازان- خیابان مردانی غربی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس (امور قراردادها: 37204959- 071 )

 

آدرس محل مورد مزایده: شهرستان پاسارگاد- سعادت شهر- واحد آموزش علی آباد کمین. شماره تماس:4- 43585151 071-(دفتر مدیریت)

09173019401(آقای مهرآور)
 

 آگهی مزایده فروش ذرت *     جدیدمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در نظر دارد 

محصول ذرت (علوفه ای) مزارع خود در سطح حدود 15 هکتار واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب (حسن آباد) را به فروش برساند.متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/07/1396  همه روزه بجز ایام تعطیل، از مزارع مورد نظر بازدید کرده و قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایند ضمناً شرایط و ضوابط کامل این مزایده، در اسناد مزایده درج شده و با مراجعه حضوری در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.


پاکت های پیشنهادها در روز شنبه مورخ 22/07/1396 رأس ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس گشوده و برنده مزایده مشخص می‌شود.مراجعه حضوری:


آدرس شیراز: بلوار مدرس-خیابان جانبازان- خیابان مردانی غربی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس (امور قراردادها: 37204959- 071 )


آدرس محل مورد مزایده: شهرستان  داراب- روستای حسن آباد - ایستگاه تحقیقات کشاورزی دارب(آقای طهماسبی : 09173132077


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8