شنبه, 29 مهر 1396 


دفتر کارآفرینی

آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری 
 
 
 آیین نامه کار در حین تحصیل 

 شیوه نامه کار حین تحصیل 

قرارداد کارحین تحصیل 

شناسنامه طرح کارآفرینی

مرکز مالکیت معنوی : طرح های صنعتی

مرکز مالکیت معنوی: علائم تجاری

مرکز مالکیت معنوی: اختراع


کاربرگ مقدماتی پذیرش هسته های فناوری مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

راهنمای تهیه پیش نویس ثبت اختراع در سازمان جهانی مالکیت فکری
کارگاه تجاری سازی تحقیقات (دکتر ولدان)


دستورالعمل شرايط تاسيس شركت دانش بنيان

آیین نامه ماده 43

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...

شیوه نامه ایجاد شرکت دانش بینان در بخش کشاورزی

قانون الحاق برخی موارد مربوط به تجاری سازی تحقیقات

قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات...

تاسیس شرکت های دانش بنیان بر اساس ضوابط جاری در کشور

 

فرم های اداری

کاربرگ ارائه پیشنهادات

فرم ارزیابی شاخص های عمومی95 

فرم ارزیابی شاخص های اختصاصی95 

فرم دستورالعمل ارزیابی عملکرد 95

فرم ارزیابی شماره 5 - انتقال تجارب به همکاران95

فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی 95فرم های پژوهشی                   

فرم شناسنامه پروژه تحقیقاتی 

فرم اصلاحی اطلاعات مربوط به مجری و همکاران 

فرم تمدید مدت اجرای طرح های تحقیقاتی 

فرم چکیده گزارش نهایی 

فرم بررسی مقدماتی گزارش های پژوهشی نهایی طرح ها

فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

فرم نمونه دستاورد 

فرم خلاصه اطلاعات یافته های تحقیقاتی 

دستورالعملپیشنهاد، بررسي، تصويب و ابلاغ طرح­ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي و نحوه تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي آنها


راهنمای خدمات الکترونیکی سازمان

راهنمای سمپات (مدیران سیستم)

راهنمای سمپات (کاربران سیستم )

راهنمای ارسال شناسنامه طرح / پروژه تحقیقاتی در سامانه سمپات

راهنمای داوری شناسنامه طرح / پروژه تحقیقاتی در سامانه سمپات

راهنمای بارگذاری اطلاعات در سامانه  تالار ترویج علوم و فنون کشاورزی (کتابخانه دیجیتال همراه کشاورز)

شیوه نامه گردآوری ، تایید واختصاص شماره ثبت به گزارش ها ، اسناد و مدارک علمی کشاورزی

راهنمای ارسال درخواست و بررسی الکترونیکی ترفیع اعضای هیات علمی

معرفی سامانه طرحها و پروژه های تحقیقاتی 


راهنمای پست الکترونیکی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

راهنمای سامانه ها

راهنمای جامع سامانه نشریات 

راهنمای جستجو در پایگاه اگریس ایران

راهنمای جستجوی اطلاعات در فهرستگان جامع

راهنمای سریع کاربران سیویلیکا

راهنمای استفاده از خدمات تحویل مدرک

راهنمای استفاده از سامانه کتابخانه دیجیتال

راهنمای استفاده از نمامتن نشریات فارسی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8