• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت

این بخش در سال1370 تأسیس گردید. انجام تحقيقات و مطالعات در راستاي شناسايي، حفاظت، احياء، بهره‌برداري و مديريت پايدار عرصه جنگل­ها، مراتع و بيابان­هاي استان، وظیفه اصلی این بخش است. در این بخش، تحقیقات تخصصی در زمينه‌هاي جنگل‌كاري، جنگل‌شناسي، اكولوژي جنگل، جنگل‌داري و بهره‌برداري، ارزيابي مراتع، مديريت، آتكولوژي و سازگاري گونه‌ها و تعادل دام و مرتع انجام می­گیرد. همچنین شناخت پوشش گیاهی، شناخت گيا‌هان رنگ‌ده، اهلی کردن گيا‌هان دارويي و گياهان اسانس‌دار، شناخت و مدیریت آفات و بيماري‌ها در جنگل‌ها و مراتع، تکثیر گونه­ های مختلف گیاهی، فيزيولوژي و ژنتيك از دیگر زمینه­ های کاری این بخش محسوب می­شود. 

اعضای بخش  
 نام و نام خانوادگی   پست الکترونیکی    رزومه 
سید اصغر آل حسینی    a.alhosein@areeo.ac.ir 
 رزومه فارسی       رزومه انگلیسی
 
عاطفه بهمن زادگان   a.bahmanzadegan@areeo.ac.ir  رزومه فارسی       رزومه انگلیسی 

عفت جعفری  ef.jafari@areeo.ac.ir  رزومه فارسی       رزومه انگلیسی
 
دکتر وحید روشن سروستانی   v.roshan@areeo.ac.ir 
 رزومه فارسی 

دکتر مهرناز ریاست
  (رئیس بخش)
m.riasat@areeo.ac.ir  رزومه فارسی       رزومه انگلیسی
 
دکتر مهرداد زرافشار  m.zarafshar@areeo.ac.ir  رزومه فارسی        رزومه انگلیسی 

سید حسن سعادتی  h.saadati@areeo.ac,ir   رزومه فارسی    
    
سارا صادقیان  s.sadeghian@areeo.ac.ir    رزومه فارسی
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0