دوشنبه, 7 بهمن 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۷:۵۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۱۲۰۰۱
عملیات برداشت هسته های بذری  بیست لاین و رقم گندم، جو و تریتیكاله
درایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

عملیات برداشت هسته های بذری  بیست لاین و رقم گندم، جو و تریتیکاله

 درایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

سرانجام پس از ۹ ماه تلاش بی وقفه و شبانه روزی همکاران در گروه تحقیقات غلات بخش زراعی باغی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان، عملیات برداشت هسته های بذری بیش از بیست لاین و رقم گندم، جو و تریتیکاله پس از ۴ روز حضور تمام وقت و  مداوم ، در عصر روز جمعه  14 تیر 98 به اتمام رسید. خوشبختانه در سال زراعی جاری با مساعدتهای الهی در نزول رحمت واسعه خود، مساعی تمام وقت همکاران بخش و پشتیبانی های موثر ایستگاه زرقان و  حمایت های مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و علیرغم کاستی های زیرساختی بسیار، از نظر کیفی و کمی مثال زدنی خواهد بود. انشا اله متعاقبا عملکردهای این  هسته های ارزشمند بذری که تامین کننده بذر شرکت های بذری استان و برخی از سایر استان های هم اقلیم خواهد بود، گزارش خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها