دوشنبه, 7 بهمن 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۰:۵۳:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۱۱۸۸۶
آغاز برداشت از مزارع آزمایشات و هسته های بذری گندم و جو
در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

آغاز برداشت از مزارع آزمایشات و هسته های بذری گندم و جو  

    در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

    پس از 8 ماه تلاش بی وقفه، برداشت از مزارع آزمایشات و هسته های بذری گندم و جو ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان در تاریخ 98/04/11 آغاز شد.

   در این ایستگاه در سال زراعی 98-97 تعداد 20 لاین و رقم گندم و جو اقلیم های معتدل و سرد در طبقات پرورشی 1 و2 با دقت و تحت نظارت کامل محققین و کارشناسان بخش تحقیقات زراعی و باغی کشت گردیده که تامین کننده هستههای بذری طبقات پائین تر استان فارس و سایر استان های هم اقلیم خود خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها