يکشنبه, 22 تير 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۸:۷:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۲۴۷۴۸
برداشت و توزین محصول طرح P.V.S (انتخاب مشاركتی ارقام و لاین های مختلف) جو در جهرم

برداشت و توزین محصول طرح P.V.S (انتخاب مشارکتی ارقام و لاین های مختلف) جو در جهرم

به گزارش روابط عمومی پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهرم در مورخ 27 اردیبهشت 99  با حضور دکتر حمیدزرگری رئیس پردیس جهرم، دکتر زالی محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب، کارشناسان جهاد کشاورزی فارس، کارشناسان زراعت، مکانیزاسیون، ترویج و باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی جهرم برداشت و توزین محصول طرح P.V.S (انتخاب مشارکتی ارقام و لاین های مختلف) جو در بخش مرکزی جهرم انجام شد.

در این طرح ارقام جوی نوروز، اکسین، نیمروز و لاین های WB-94-4، WB-95-3، WB-95-9، WB-95-19،خشکی 2 و جو محلی مورد مقایسه قرار گرفتند و پس از برداشت و توزین نتایج نشان داد که لاین های WB-94-4 و WB-95-3 حائز بالاترین عملکرد بودند. کمترین عملکرد مربوط به جو محلی (شاهد) با 3700 کیلوگرم در هکتار بود که صدرصد دچار خوابیدگی شده بود. لاین خشکی2، لاین خیلی زودرس و مناسب کشت دیم می باشد. لاین WB-94-4 در آستانه ی معرفی شدن به عنوان رقم جدید است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها