يکشنبه, 22 تير 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۲:۷:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۲۳۰۱۰
بازدید از مزارع تولید هسته های بذری گندم ، جو و تریتیكاله
ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی زرقان

 بازدید از مزارع تولید هسته های بذری گندم ، جو و تریتیکاله

ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان

      در روز دوشنبه مورخ12/12/98 جناب آقای دکتر امیر رضا توکلی، مشاور معاون وزیر در امور درآمدزایی و تولید بذر و نهال از مزارع تولید هسته های بذری و آزمایشات در مزرعه غلات ایستگاه تحقیقات زرقان بازدید بعمل آوردند. همچنین ایشان از دستگاه بوجاری و انبارهای ذخیره بذر بازدید نمودند و جناب آقای دکتر یاسائی مسائل و مشکلات زیرساختی موجود در خصوص تولید بذر خالص را بیان فرمودند.

 

                            

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها