سه‌شنبه, 17 تير 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۴:۱۴:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۲۲۲۰۶
نشست تخصصی در خصوص زراعت گندم و جو و بررسی طرح های pvs و سایر موضوعات در حوزه زراعت شهرستان جهرم

نشست تخصصی در خصوص زراعت گندم و جو و بررسی طرح های pvs و سایر موضوعات در حوزه زراعت شهرستان جهرم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نشست تخصصی در خصوص زراعت گندم و جو در روز  شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸ در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر زالی محقق جو و آقای مهندس دستفال از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، جناب  آقای مهندس هاشمی کارشناس مسئول جو استان، جناب دکتر جوکار  مدیر محترم و کارشناسان بخش های مختلف  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم حضور داشتند.

ابتدا دکتر جوکار مدیر باسابقه و صاحب تجربه شهرستان مذکور، پتانسیل ها و وضعیت کشاورزی  شهرستان جهرم را تشریح نمود. همچنین کارشناسان بخش های مکانیزاسیون، زراعت، حفظ نباتات، و ترویج سوالات فنی متعدد در زمینه های مختلف به زراعی و خصوصیات ارقام جدید گندم و جو مناسب شرایط آب و هوایی گرم و خشک این شهرستان  مطرح شد و مورد بحث و تبال نظر قرار گرفت و بر اساس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و آزمایشات On farm سالهای اخیر در مزارع کشاورزان توصیه های کاربردی ارائه شد. همچنین از آزمایش pvs جو، مزرعه منداب دیم، مزارع گندم و جو منطقه بازدید به عمل آمد. در بازدید از آزمایش pvs جو، روش های ثبت اطلاعات و نمونه گیری به صورت عملی تشریح شد و واکنش ارقام و لاین های جو در مرحله پنجه زنی با حضور کشاورز مزرعه، مورد بررسی قرار گرفت.  در بازدید از مزارع کشاورزان، نحوه ی ارزیابی رشد و نمو مزرعه، تعیین خلاء های مزرعه ای، راهکارهای فنی جهت افزایش عملکرد و بهره وری، توجه ویژه و اولویت دار به حاصلخیزی خاک، استفاده از محلول پاشی به منظور جبران کسری عناصر غذایی و کودها، پایش رطوبت خاک در مدیریت آب آبیاری مزرعه، استفاده از روش های زراعی در کنترل علفهای هرز، انتخاب ارقام مناسب با توجه به تنش های شوری، خشکی و گرمای منطقه، استفاده از خطی کارهای جدید با مصرف بهینه میزان بذر تحت شرایط شور خاک و آب جهرم تشریح شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها