دوشنبه, 7 بهمن 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۰:۲۷:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۲۱۱۰۱
    /  3
تقدیر شایسته از محقق و عضو محترم هیأت علمی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

تقدیر شایسته از محقق و عضو محترم هیأت علمیمرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس از جناب آقای مهندس منوچهر دستفال محقق و عضو محترم هیأت علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس تقدیر شد.

 در ارزشیابی بعمل آمده از پلاتفرم های فعال در پروژه افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های گندم بنیان استان فارس، پلاتفرم اجرایی آموزشی شهرستان داراب برگزیده شد.

 آقای مهندس دستفال از طرف مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم به خاطر همکاری در اجرای پلاتفرم شهرستان داراب مورد تقدیر قرار گرفت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها