دوشنبه, 7 بهمن 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۱۷:۱۲:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۲۱۰۷۷
كشت مستقیم گندم برات در تناوب با پنبه در مرحله پنجه زنی( نظام های گندم بنیان)

کشت مستقیم گندم برات در تناوب با پنبه در مرحله پنجه زنی( نظام های گندم بنیان)

درمزرعه تولید بذر شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس برنامه توسعه نتایج پروژه نظام های گندم بنیان مزرعه تولید بذر شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب بخوبی توانسته از پس این مهم بر بیاید، لذا در همین رابطه و با تلاش و پشتکار ، محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، همه همکاران اجرایی، مروجان، بخش خصوصی و بهره برداران شاهد تحول بزرگ در بهره وری محصول راهبردی گندم خواهیم بود. مزایای این نظام تولید، عملکرد دو برابر میانگین استان، کاهش حداقل ۳۹ درصدی آب مصرفی، صرفه جویی حداقل ۶۰ درصدی هزینه های کاربرد ماشین آلات، صرفه جویی ۷۰ درصدی در زمان که برای کشت های تاخیری گندم حیاتی است، امکان مبارزه مکانیکی با علف های هرز ( استفاده از کولتیواتور )، بهینه  شدن مصرف نهاده ها،  افزایش سلامت برگ های زیر پرچم و درنتیجه افزایش عملکرد گندم، یکنواخت سبز شدن مزرعه، عدم ورس،کاهش خسارت بیماری های خاکزاد، کشت کاملا مکانیزه با حداکثر دو بار تردد ماشین آلات، و این درحالی است که در کشت متداول حداقل ۸ مرحله  امکان تردد ماشین آلات وجود دارد، امکان کشت در خاک های نسبتا مرطوب،  کاهش فشردگی خاک، افزایش ماده آلی خاک به میزان  3/ درصد در سال، افزایش فعالیت کرم های خاکی و بهبود خواص بیولوژیکی خاک، بهبود نفوذپذیری آب، امکان کشت مکانیزه و برداشت مکانیزه پنبه بعد از گندم.....

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها