• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : بازدید نماینده شركت هیلشوگ سوئد (سینجنتا سابق) از پروژه‌های سفارشی این شركت در بخش تحقیقات چغندرقند فارس
کد خبر : ۱۰۸۶۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۹:۴۷:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید نماینده شرکت هيلشوگ سوئد (سينجنتا سابق)  از پروژههای سفارشی این شرکت در بخش تحقیقات چغندرقند فارس

 

پیرو همکاریهای گسترده مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند با شرکت‌های بینالمللی تولید کننده بذر، خانم ماریا فاتوری نماینده شرکت هيلشوگ سوئد (سينجنتا سابق) به همراه آقای مهندس کاظمیان نماینده ایرانی شرکت مربوطه روز دوشنبه 97/02/16 از پروژه سفارشی این شرکت "مطالعه صفات زراعی هیبریدهای امیدبخش چغندرقند در مناطق آلوده به ریزومانیا" در ایستگاه حسنآباد داراب بازدید نمودند. در این بازدید که محققین بخش تحقیقات چغندرقند مرکز نیز حضور داشتند تمامی کرتها مورد ارزیابی قرار گرفت و یادداشت برداریهای مربوطه انجام شد. در پایان عملیات زراعی انجام شده شامل تاریخ کاشت، تاریخ تنک، وضعیت مدیریت آفات و بیماریها، آبیاری و تغذیه تشریح شد.

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0